ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Το Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΕΦ, ένα από τα πλέον δυναμικά Τμήματα της Εταιρείας, διαπιστώνοντας τις σημαντικές διαφοροποιήσεις του τοπίου της συνεχιζόμενης, εξειδικευμένης και δια βίου εκπαίδευσης του χώρου της φυσικοθεραπείας, αποφάσισε να προσαρμόσει το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών του σε νέα πρότυπα.

Ο νέος κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων διετούς διάρκειας έχει πλέον νέα δομή, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη θεωρητική κατάρτιση των μελών του Τμήματος στο ευρύτατο αντικείμενο που λέγεται Σπονδυλική Στήλη, αλλά κυρίως- στην πρακτική προσέγγιση δημοφιλών μεθόδων και τεχνικών.

Η νέα δομή του εκπαιδευτικού μας προγράμματος χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Την Θεωρητική Προσέγγιση, που στόχος μας είναι να καλυφθεί σε 4 εκπαιδευτικές ημέρες, και τα Ειδικά Θέματα και Τεχνικές Κινητοποίησης, το κατεξοχήν πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, όπου θα καλυφθεί σε διήμερα ή τριήμερα, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μεθόδου.

 

 

Γνώμονας στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι:

· Η παρουσίαση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων παρέμβασης της φυσικοθεραπείας στη Σπονδυλική Στήλη.

· Η εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών μας ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα που αφορούν στη Σ.Σ.

· Η συγκριτική παρουσίαση σημαντικών «Σχολών» φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης ως έναυσμα για τους συναδέλφους που θα ήθελαν περαιτέρω αναλυτική εκπαίδευση πάνω σε αυτές.

Εισηγητές των μαθημάτων αυτών θα είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Πανεπιστημιακών και Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καθώς και διακεκριμένοι συνάδελφοι με σημαντική κλινική εμπειρία στον τομέα της παθολογίας της Σπονδυλικής Στήλης και συνάδελφοι πιστοποιημένοι στην εκπαίδευση των ειδικών αυτών τεχνικών.

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

1. Εισαγωγή

α) Αξιολόγηση Σ.Σ. Γενικές αρχές και Νέες Μέθοδοι

β) Φυσιολογία του πόνου

γ) Εκφυλιστική νόσος Σπονδυλικής Στήλης

δ) Φυσικά μέσα

ε) Φιλοσοφία και αρχές τεχνικών κινητοποίησης

στ) Ψυχολογία και Σ.Σ.

2. Α.Μ.Σ.Σ

α) Λειτουργική Ανατομική- Εμβιομηχανική

β) Αξιολόγηση και ρόλος απεικονιστικών μεθόδων

γ) Παθολογία ΑΜΣΣ

δ) Χειρουργικές παρεμβάσεις - μετεγχειρητική αποκατάσταση

ε) Κεφαλαλγίες

στ) Κροταφογναθική διάρθρωση - κρανιογναθικές διαταραχές

3. Θ.Μ.Σ.Σ.

α) Λειτουργική Ανατομική- Εμβιομηχανική

β) Παθολογία ΘΜΣΣ

· Ιδιαιτερότητες συνδρόμων θωρακικών σπονδύλων

· Ρευματικά νοσήματα

· Προβλήματα μηχανικής αιτιολογίας

· Οστεοπόρωση

γ) Αξιολόγηση

4. Ο.Μ.Σ.Σ.- ΛΕΚΑΝΗ

α) Λειτουργική Ανατομική -Εμβιομηχανική

β) Αξιολόγηση

γ) Οσφυϊκός πόνος, αίτια και δομές που πάσχουν

δ) Παθολογία

· Προβλήματα μεσοσπονδυλίου δίσκου

· Δυσλειτουργία ιερολαγονίων αρθρώσεων

· Προβλήματα ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (facet's syndromes)

ε) Χειρουργικές παρεμβάσεις - μετεγχειρητική αποκατάσταση

στ) Διαφοροδιάγνωση παθολογιών

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Σεμινάριο Mulligan Concept (3διήμερα)

2. Μυοπεριτονιακά περιοχικά επώδυνα σύνδρομα

3. Εισαγωγή στις βελονιστικές θεραπευτικές παρεμβάσεις

· Trigger point dry needling

· Gunn's intramuscular stimulation

· Πρωτόκολα TCM βελονισμού

4. Κινητοποίηση Νευρικού ιστού (Neurodynamics)

5. Λειτουργική αποκατάσταση Σπονδυλικής Στήλης (Functional training)

· Core stabilization

· Physio Pilates

6. Εισαγωγή στη μέθοδο Kaltenborn

7. Εσαγωγή στην P.N.F.

8. Σεμινάριο θεραπευτικού Taping

9. Εισαγωγή στη μέθοδο Mackenzie

Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν την παρακολούθηση των μαθημάτων και το κόστος τους μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Νιγιάννη Ελένη 2106831239-6977320720

Σωτήραλης Ιωάννης 2106613086-6977261033

Χαραλαμπίδης Μιχάλης 2106531780-6944199494

Μπαλιώτης Κωνσταντίνος 2105051533-6937875257

Βαλαλά Αλεξάνδρα 2108066321-6947262784

 

Τα Νέα της ΕΕΕΦ

 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2023

    ΔΣ 2023 Πρόεδρος 2023: Γεωργία ΠέτταΓενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος ΤιγγινάγκαςΑ’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική ΒερβαινιώτηΒ’ Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία ΣηφακάκηΕιδικός Γραμματέας: Ελισσάβετ ΠτσηΤαμίας: Αντωνία ΛουρίδαΜέλος Πρώην Πρόεδρος:
  Read More
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2021

  Μαρούσι, 01/04/2021 Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί ένα από τα συλλογικά όργανα των Ελλήνων
  Read More
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2020

  Μαρούσι, 08/03/2020 Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί ένα από τα συλλογικά όργανα των Ελλήνων
  Read More

Νέα από τα Τμήματα

Εκδηλώσεις