Για το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα του 29ου συνεδρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε το pdf που ακολουθεί:

www.eeef.gr/images/stories/files/manager/pos.pdf


 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή Περιλήψεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

 • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν έως και τις 28 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΙΣΤΙΚΗ καταληκτική ημερομηνία κατόπιν παράτασης, στη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ., αποκλειστικά μέσω email.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι γραμμένη σε πρόγραμμα Word, γραμματοσειρά Arial 11 και να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@eeef.gr
 • Οι περιλήψεις θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ακολουθήσουν την εξής δομή: Σκοπός / Υλικό και Μέθοδος / Αποτελέσματα / Συμπεράσματα
 • Να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και να αναγράφονται τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (όνομα, δ/νση , τηλέφωνο και email απαραίτητα). Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με κεφαλαία. Μεταξύ του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων να μεσολαβεί 1 κενή γραμμή και μεταξύ των ονομάτων και του κειμένου να μεσολαβούν 2 κενές γραμμές.
 • Η αποδοχή της εργασίας συνεπάγεται την εγγραφή τουλάχιστον του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
 • Η περίληψη να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
 • Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες με fax.
 • Θα προτιμηθούν εργασίες που δεν έχουν ανακοινωθεί στον Ελληνικό χώρο.
 • Η Επιτροπή Κρίσης Ελευθέρων Ανακοινώσεων του 29ου Συνεδρίου θα κρίνει ποιες εργασίες θα ανακοινωθούν προφορικά και ποιες θα εκτεθούν ως POSTERS.
 • Σχετικές οδηγίες για τις διαστάσεις των POSTERS θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Φ. (www.eeef.gr).

 

Τα Νέα της ΕΕΕΦ

 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2024

    ΔΣ 2024 Πρόεδρος 2024: Γεωργία Πέττα Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Τιγγινάγκας Α’ Αντιπρόεδρος: Αντωνία Λουρίδα Β’ Αντιπρόεδρος: Ρήγας Δημακόπουλος Ταμίας: Ευαγγελία
  Read More
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2023

    ΔΣ 2023 Πρόεδρος 2023: Γεωργία ΠέτταΓενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος ΤιγγινάγκαςΑ’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική ΒερβαινιώτηΒ’ Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία ΣηφακάκηΕιδικός Γραμματέας: Ελισσάβετ ΠτσηΤαμίας: Αντωνία ΛουρίδαΜέλος Πρώην Πρόεδρος:
  Read More
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2021

  Μαρούσι, 01/04/2021 Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί ένα από τα συλλογικά όργανα των Ελλήνων
  Read More

Νέα από τα Τμήματα

Εκδηλώσεις