ThemFis_Vol_3_Issue_3_Nov2004_4-11


Differences in Knee Proprioception between Male and Female Top Level Athletes


Chrisovalantis Sassanis, Georgios Karalis, Tzoulia Misitzi, Stavros Toilos, Konstantinos Psarogiorgos

ThemFis_Vol_3_Issue_3_Nov2004_12-24


Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Exercise


Evangelia Germanou, A. Mpeneka, K. Charitopoulos, P. Malliou, G. Godolias

ThemFis_Vol_3_Issue_3_Nov2004_25-33


General Principles in the Treatment of Burns


Eugenia Iliopoulou

ThemFis_Vol_3_Issue_3_Nov2004_39-55


The Role of Physiotherapy in the Treatment of Burns


Eustathia Christopoulou, Minas Zervas

ThemFis_Vol_3_Issue_3_Nov2004_56-61


Experiences and conclusions from hippotherapy


Vasiliki Kapetanou, Athina Georgiadou