Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό Θέματα Φυσικοθεραπείας έχουν κριθεί από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού σύμφωνα με τα διεθνώς εφαρμοζόμενα πρότυπα. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής παρατίθενται στον παρακάτω δεσμό.

Επιστημονική επιτροπή

 

Τhe papers published in Themata Fisikotherapeias (Physiotherapy Issues) have been peer reviewed by members of the Editorial Board according to the internationally applied criteria. The members of the Editorial Board can be viewed in the following link.

Editorial Board