Ανακοίνωση προς Συγγραφείς

Πληροφορούμε τους συγγραφείς που επιθυμούν να δημοσιεύσουν κάποια εργασία τους στο περιοδικό «Θέματα Φυσικοθεραπείας» ότι από τον Ιανουάριο του 2009 το σύστημα παράθεσης των αναφορών αλλάζει και το περιοδικό υιοθετεί το σύστημα αναφοράς Vancouver. Ζητούμε συγνώμη από όσους συγγραφείς ξεκίνησαν να γράφουν τις εργασίες τους με το σύστημα Harvard και ελπίζουμε να δείξετε κατανόηση για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Vancouver μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Οδηγίες προς Συγγραφείς στο περιοδικό μας Θέματα Φυσικοθεραπείας.