ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΦ