Οι παρακάτω ενότητες του δικτυακού μας τόπου έχουν ενημερωθεί:


Ενημερωθείτε για τις επιστημονικές εκδηλώσεις των περιφερειακών τμημάτων του Π.Σ.Φ. οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Φ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2006, στο ξενοδοχείο Esperia Palace.

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο εκδηλώσεων για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες και προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούν τη φυσικοθεραπεία ή έχουν άμεσο επιστημονικό ενδιαφέρον.

 To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Φ. για το 2008, όπως αναδείχθηκε από τις Εκλογές της Κυριακής 27 Ιανουαρίου 2008 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 
Πρόεδρος : Παναγιώτης Κοτίτσας 
Πρόεδρος 2007 : Γιάννης Βαξάλης
Α' Αντιπρόεδρος : Σωτήριος Κουράκος 
Β' Αντιπροέδρος  :  Αναστάσιος  Αντωναράκης
Γενικός Γραμματέας : Ευάγγελος Τσούκας
Ειδικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Κατσουλάκης
Ταμίας : Βασιλική Ανδρουλάκη
Μέλος : Νίκος Θεοδωρόπουλος
Μέλος προερχόμενο από την περιφέρεια : Ολγα Ξεκάλου
 
 
Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή, με διετή θητεία όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ε.Ε.Φ., είναι η ακόλουθη:
 
Ελένη Αγγελοπούλου
Ελένη Κανελλοπούλου
Διονύσιος Θεοδωρόπουλος 

 

Υποκατηγορίες