Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας, ο συλλογικός φορέας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών, με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει τη θέσπιση δύο νέων Υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών. Πλέον από το 2009 η Εταιρεία θα χορηγεί  τρείς (3) διαφορετικές Υποτροφίες, που θα αφορούν τα μέλη της και τους νέους συναδέλφους. Πιο συγκεκριμένα:

 Ο κ. Πάνος Σκούτας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας "Πάνος Θ. Σκούτας Α.Ε." χορηγεί ήδη για λογαριασμό της Ε.Ε.Ε.Φ. μία υποτροφία για την απόκτηση 1ου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master) σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καλύπτωντας τα έξοδα φοίτησης έως του ποσού των 6000€ ετησίως. Πληροφορίες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν από την ιστοσελίδα μας και το περιοδικό¨"Θεματα Φυσικοθεραπείας"

Η εταιρεία Damplaid Α.Ε. θα αναλάβει από το 2009 τη χορήγηση μιας Υποτροφίας για την απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής (PhD) σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καλύπτοντας τα έξοδα φοίτησης  μέχρι του ποσού των 4000€ ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν  από την ιστοσελίδα μας και το περιοδικό «Θέματα Φυσικοθεραπείας».

Η εταιρεία Parimed Α.Ε. θα αναλάβει από το 2009 τη χορήγηση μιας Υποτροφίας για την απόκτηση 1ου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master)  σε Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα της Ελλάδας, καλύπτοντας τα έξοδα φοίτησης μέχρι του ποσού των 3000€ ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν από την ιστοσελίδα μας και το περιοδικό «Θέματα Φυσικοθεραπείας».

Η Ε.Ε.Ε.Φ. εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλες τις εμπορικές εταιρείες - χορηγούς των Υποτροφιών, οι οποίες για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν έμπρακτα τη στήριξή τους στο επιστημονικό της έργο, μέσω του ύψιστου θεσμού της Χορηγίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις χορηγοί έχουν καταστήσει την Ε.Ε.Ε.Φ. ως τον αποκλειστικό φορέα συντονισμού, ελέγχου και εκτέλεσης των υποτροφιών αυτών.