Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των κλαδικών μας οργάνων τελικά καρποφόρησαν, περνώντας το γνωστικό μας αντικείμενο σε άλλο επίπεδο σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το κράτος.

Η ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών" βρίσκεται πλέον στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. Διαβάστε την αιτιολογική εκθεση (σελ. 1-6), αλλά και ολόκληρο το σχέδιο νόμου (σελ. 7-16) και πληροφορηθείτε τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στον νέο υπο σύσταση φορέα.

Επιπλέον στο ίδιο σχέδιο νόμου ρυθμίζεται και το θέμα που προέκυψε με το Π.Δ. 219 και τις προσπάθειες των γυμναστών να παρεισφρύσουν στα επαγγελματικά δικαιώματα των φυσικοθεραπευτών. Συγκεκριμένα στη σελ. 12 αρθρ.20 αναφέρεται σαφώς η διαγραφή της επίμαχης παραγράφου 2 του άρθρου 2 του επίμαχου Π.Δ. καθώς και κάποια εδάφια που έθιγαν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Κατεβάστε όλο το κείμενο του Σχεδίου Νόμου σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ (949.84 KB)