Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Ε.Φ., η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της για το 2007 είναι η εξής:
Πρόεδρος: Γιάννης Βαξάλης
Πρόεδρος 2006:
Αλέξανδρος Σιδέρης
Α' Αντιπρόεδρος:
Παναγιώτης Κοτίτσας
Β' Αντιπρόεδρος:
Σωτήρης Κουράκος
Γενικός Γραμματέας:
Χρήστος Μιλτσακάκης
Ειδικός Γραμματέας:
Γιάννης Σωτήραλης
Ταμίας:
Παναγιώτης Αλυγιζάκης
Μέλος:
Κωνσταντίνος Κατσουλάκης
Μέλος Περιφέρειας:
Αναστάσιος Αντωναράκης