Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο εκδηλώσεων για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες και προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούν τη φυσικοθεραπεία ή έχουν άμεσο επιστημονικό ενδιαφέρον.