Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει για το 2008 τη χορήγηση μίας υποτροφίας για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master’s Degree) σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Το ποσόν της υποτροφίας είναι της τάξεως των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) και αφορά μόνο στα πανεπιστημιακά δίδακτρα.

Η υποτροφία φέρει το όνομα του χορηγού της, που είναι προσωπικά ο κ. Πάνος Σκούτας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μηχανημάτων φυσικοθεραπείας «Πάνος Θ. Σκούτας Α.Ε.».

Αιτήσεις συνοδευόμενες από το σύνολο των δικαιολογητικών μπορούν να υποβληθούν έως και τις 25 Ιουλίου 2008 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και ό,τι άλλο σχετίζεται με τη χορήγησή της, καθορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Φ. η οποία έχει και τη συνολική μέριμνα και ευθύνη για την ακριβή εφαρμογή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ήδη καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την υποτροφία, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγεται ο υπότροφος και τα θέτει προς γνώση του κάθε ενδιαφερομένου.

Η ανάδειξη του δικαιούχου της υποτροφίας «Πάνος Σκούτας» θα γίνεται κάθε χρόνο από ειδική επιτροπή (Επιτροπή Υποτροφίας), στην οποία μετέχει και ο ίδιος ο χορηγός ή εκπρόσωπός του, μετά από εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια και με αυστηρή τήρηση των καθορισμένων κριτηρίων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 1. Ο υποψήφιος να κατέχει την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Ε.Φ. τουλάχιστον για δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος που υπήρξε δόκιμο μέλος της.
 2. Η ηλικία του να μην ξεπερνά τα 45 έτη.
 3. Άμεση χρήση της υποτροφίας κατά το έτος χορήγησής της, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (βάσει των προϋποθέσεων του ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Η εγγραφή του υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο θα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών σπουδών θα πραγματοποιείται στον τόπο που εδράζεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα
 5. Οι σπουδές πρέπει να ολοκληρωθούν στο ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία. Παράταση των σπουδών για δεύτερο ακαδημαϊκό έτος δεν δικαιολογεί υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσού των 6.000 €.
Για να κατεβάσετε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ κάνετε κλικ εδώ: mastercriteria.doc mastercriteria.doc.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 1. Να παραμείνει μέλος της Ε.Ε.Ε.Φ. τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια μετά τη λήψη της υποτροφίας.
 2. Δέσμευση για αναφορά της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας και του ονόματος της υποτροφίας, στις έντυπες και προφορικές δημοσιεύσεις του επιστημονικού υλικού που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές του σπουδές.
 3. Δύο (2) προσκεκλημένες δημοσιεύσεις του στο περιοδικό της Ε.Ε.Ε.Φ. «Θέματα Φυσικοθεραπείας», στο αντικείμενο του μεταπτυχιακού του, ή άλλο στο οποίο ο υπότροφος έχει αποκτήσει εμπειρία.
 4. Πριν την χορήγηση της υποτροφίας, ο επικρατέστερος υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη από την Επιτροπή Υποτροφίας της Ε.Ε.Ε.Φ. Η συνέντευξη δεν μοριοδοτείται, ούτε και παίζει ρόλο στην επιλογή του υποτρόφου, έχει δε αποκλειστικά και μόνο χαρακτήρα γνωριμίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από το σύνολο των δικαιολογητικών, υποβάλλονται έως τις 25 Ιουλίου 2008.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

 • Αίτηση την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν ή να τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Φ.

  Για να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ κάνετε κλικ εδώ: masterapplication.doc masterapplication.doc

 • Βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (βάσει των προϋποθέσεων του ΔΟΑΤΑΠ)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τα χρόνια προϋπηρεσίας
 • Τεύχος του επιστημονικού προγράμματος σε ό,τι αφορά εργασίες που έγιναν αποδεκτές σε ελληνικά ή διεθνή Συνέδρια ως ελέυθερες ανακοινώσεις
 • Τεύχος του επιστημονικού περιοδικού (ελληνικού ή του εξωτερικού), ή την επιστολή αποδοχής της/των εργασιών από την επιτροπή κρίσης του / των αντίστοιχων περιοδικών, σε ό,τι αφορά εργασίες που δημοσιευτηκαν/ θα δημοσιευθούν σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά
 • Αντίγραφο του βιβλίου ή των κεφαλαίων τα οποία ο υποψήφιος υπότροφος συνέγραψε ή συμμετείχε ως συγγραφέας
 • Αντίγραφο του βιβλίου ή των κεφαλαίων τα οποία ο υποψήφιος υπότροφος μετέφρασε

Το σύνολο των δικαιολογητικών θα πρέπει να δωθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλλούν στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Φ. σε φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Υποψήφιος/α για την υποτροφία Πάνος Σκούτας της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας»

Τα Νέα της ΕΕΕΦ

 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2022

    ΔΣ 2022 Πρόεδρος 2022: Δημήτρης ΒασμαρήςΓενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος ΤιγγινάγκαςΑ’ Αντιπρόεδρος: Γεωργία Πέττα Β’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική ΒερβαινιώτηΕιδικός Γραμματέας: Δημήτρης ΘωμόπουλοςΤαμίας:
  Read More
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Φ. 2021

  Μαρούσι, 01/04/2021 Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί ένα από τα συλλογικά όργανα των Ελλήνων
  Read More
 • ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Ε.Φ. 2021

  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Ε.Φ. 2021

  Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε PDFΕτήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Φ. στις
  Read More

Νέα από τα Τμήματα

Εκδηλώσεις