35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΦ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΠρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής : Δημήτριος Βασμαρής

Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής : Χαρ. Τιγγινάγκας

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Γκαραβέλη, Δημ.Θωμόπουλος, Ελένη Καπαλή

Ταμίας Οργανωτικής Επιτροπής: Ειρήνη Βήχου

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής : Ρήγας Δημακόπουλος

Συντονιστής Επιτροπή Κρίσης Εργασιών : Ζαχαρίας Δημητριάδης
Τρόπος διεξαγωγής ΔιαδικτυακάΤιμές Συμμετοχής ΓΙΑ Εγγραφή

Μέλη της Ε.Ε.Ε.Φ: Δωρεάν

Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Φ: 40€

Φοιτητές ΑΕΙ και μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές με βασικό πτυχίο Φυς/ας (με την επίδειξη της φοιτητικής

ταυτότητας): 10€

Στρατευμένοι (με την επίδειξη της στρατιωτικής

ταυτότητας): δωρεάν
Στo παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται:

• Βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας του συνεδρίου

• Υλικό με τις περιλήψεις των εργασιών του συνεδρίου


Κατοχύρωση θέσης:


Όσοι θέλουν να εγγραφούν στο συνέδριο πρέπει να επισκέπτονται το παρακάτω link

conferience.com/app/eeef21

εκεί θα κανετε εγγραφή με το mail σας και μετά θα μπαινετε στην πλατφόρμα της conferience και θα μπορειτε να επιλέξετε εισιτήριο, 40 ευρώ μη μέλη, 10 ευρώ φοιτητές και δωρεάν για τα μέλη. Τα mail των μελών μας έχουν σταλεί στην conferience οπότε τα αναγνωρίζει το σύστημα ώστε να σας δέχεται στο δωρεάν εισιτήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει όμως να εγγραφειτε με το mail που εχετε δώσει στην ΕΕΕΦ για να σαςδεχτεί.


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ: 22/11/21


Οδηγίες συγγραφής περίληψης ελεύθερων ανακοινώσεων ή αναρτημένων ανακοινώσεων

Η εργασία θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή

• Μέγιστη έκταση 500 λέξεις

• Γραμματοσειρά: Times New Roman

• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12

• Διάστιχο: 1.5

• Πλήρης στοίχιση κειμένου

• Περιθώρια διαμόρφωσης σελίδας: 2.5 εκ. (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)

Ονόματα συγγραφέων : Το αρχικό γράμμα του ονόματος και το επίθετο μόνο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία με bold και οι άλλοι διαχωρισμένοι με κόμμα και όλα τα ονόματα με αριθμητικούς εκθέτες.

Επαγγελματική-επιστημονική ιδιότητα ή/και Πανεπιστημιακό Ίδρυμα των συγγραφέων με μικρά γράμματα, όχι έντονα, με αριστερή στοίχιση, σύμφωνα με την αρίθμηση

Στοιχεία επικοινωνίας: Η ηλεκτρονική διεύθυνση με αριστερή στοίχιση.

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ


Εισαγωγή, Σκοπός, Μέθοδος και Υλικό1,2,3, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

1. Σε περίπτωση ερευνητικής/πειραματικής : Μεθοδολογία έρευνας

2. Σε περίπτωση περιγραφικής/ανασκόπησης : Μεθοδολογία και μηχανές αναζήτησης αρθρογραφίας, επιλογή άρθρων

3. Σε περίπτωση κλινικού περιστατικού : Μεθοδολογία /αλγόριθμος της επιλογής της θεραπευτικής παρέμβασης

Ενδεικτική Αρθρογραφία προαιρετική