Μετά από προσφορά του εκπαιδευτικού φορέα το εργαστήριο GAIT LITE, Παρασκευή 2/12/2016 θα είναι δωρεάν για όσους φοιτητές,ΦΥΣ/ΑΣ ΤΕΙ κάνουν εγγραφή στο συνέδριο.

Τα Νέα της ΕΕΕΦ

Νέα από τα Τμήματα

Εκδηλώσεις