Στο μάθημα θα αναλυθούν τα εξής:

Μια διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.
Απαντήσεις σε πολλά θέματα, που δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις θεραπευτικές προσεγγίσεις.
• Η επιστήμη του πόνου.
• Πως λειτουργεί ο πόνος.
• Η αντίληψη του πόνου ως απειλή. Ο πόνος είναι «ανιχνευτής της απειλής, προωθώντας την επιβίωση».
• Η εκπαίδευση σχετικά με την επιστήμη του πόνου, καταρρίπτει την αντίληψη του πόνου ως απειλή.
• Στοιχεία που αφορούν το Νευρικό Σύστημα.
• Στοιχεία που αφορούν τον “εντερικό εγκέφαλο”.
• Η “χημεία του χρόνιου πόνου”.
• Γιατί η “ομοιόσταση” είναι ο θεραπευτικός μας στόχος στο χρόνιο πόνο;