ΔΕΙΤΕ ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΛΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ