Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2003 και έχει ως έδρα το Αίγιο ενώ τόσο οι χώροι διδασκαλίας όσο και η στέγαση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του βρίσκονται στο Αίγιο. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (στα αγγλικά Department of Physical Therapy) προσφέρει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας σε Πανεπιστημιακό επίπεδο (240 ECTS). Οι πτυχιούχοι αποκτούν τις επιστημονικές και κλινικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε μετά από ιατρική διάγνωση να αξιολογούν, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν Φυσικοθεραπευτικές μεθόδους, τεχνικές, προγράμματα, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθήσεων, καθώς και τραυματικών βλαβών στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Το δε προγράμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις διεθνείς τάσεις της επιστήμης και δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των υποδομών της στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, μαζί με τα Τμήματα Λογοθεραπείας και Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις αντίστοιχες των τριών ειδικοτήτων. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην αποκατάσταση των ασθενών. Στο αντικείμενο αυτό θα εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην αποκατάσταση ασθενών, καθώς και η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης. Η έμφαση θα δίδεται στην πρόληψη, βελτίωση ως και πλήρη αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών και των επακόλουθων διαταραχών στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο από 5 μόνιμους εκπαιδευτικούς και 8 Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους για την κάλυψη των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Στο Τμήμα λειτουργούν 2 θεσμοθετημένα εργαστήρια: το Εργαστήριο Ανθρώπινης Αξιολόγησης και Αποκατάστασης (ΦΕΚ 660 / τ.Β’ /21-04-2015) και το Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΦΕΚ 466/ τ. Β’/ 24-02-2016).

Από τα βασικά πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι η πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία του προσωπικού του, η συμμετοχή του σε εγχώριες και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές, ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά με υψηλούς συντελεστές απήχησης (impact factor) και ο μεγάλος αριθμός ετερo-αναφορών (citation index), η τακτική οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και με προσανατολισμό στην ενημέρωση της κοινωνίας για θέματα αποκατάστασης παθήσεων και οι Διεθνείς συνεργασίες με χαρακτηριστική την εκπόνηση Διδακτορκών διατριβών στο Τμήμα από Ινδούς υποψηφιους διδάκτορες.
Ιστοσελίδα τμήματος: http://physio.teiwest.gr
Τηλ. Γραμματείας: 26910 61150

.Τμήμα Φυσικοθεραπείας-AIGIO Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2003 και έχει ως έδρα το Αίγιο ενώ τόσο οι χώροι διδασκαλίας όσο και η στέγαση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του βρίσκονται στο Αίγιο. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (στα αγγλικά Department of Physical Therapy) προσφέρει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας σε Πανεπιστημιακό επίπεδο (240 ECTS). Οι πτυχιούχοι αποκτούν τις επιστημονικές και κλινικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε μετά από ιατρική διάγνωση να αξιολογούν, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν Φυσικοθεραπευτικές μεθόδους, τεχνικές, προγράμματα, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθήσεων, καθώς και τραυματικών βλαβών στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Το δε προγράμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις διεθνείς τάσεις της επιστήμης και δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των υποδομών της στις αίθουσες διδασκαλίας. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, μαζί με τα Τμήματα Λογοθεραπείας και Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις αντίστοιχες των τριών ειδικοτήτων. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην αποκατάσταση των ασθενών. Στο αντικείμενο αυτό θα εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην αποκατάσταση ασθενών, καθώς και η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης. Η έμφαση θα δίδεται στην πρόληψη, βελτίωση ως και πλήρη αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών και των επακόλουθων διαταραχών στον ανθρώπινο οργανισμό.