Οι δραστηριότητες του Τμήματος Χεριού συνεχίζονται για το 2006 με το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων.

18 Μαρτίου 2006: Ειδικά Θέματα – Χέρι Μουσικού

8 Απριλίου 2006: Ιδιαιτερότητες στην Αξιολόγηση & Αποκατάσταση των Μουσικών.

6 Μαΐου 2006: Κριτήρια Επιλογής Άσκησης στις Δυσλειτουργίες Άνω Άκρου

27 Μαΐου 2006: Διημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

17 Ιουνίου 2006: Ισοκίνηση – Εφαρμογές στο Άνω Άκρο

Σεπτέμβριος 2006: Συνέδριο Μικροχειρουργικής Εταιρείας (Κυλλήνη)

23 Σεπτεμβρίου 2006: Χέρι Αθλητή

14 Οκτωβρίου 2006: Πρόγραμμα Θεραπευτικών Ασκήσεων Προσαργμογής.

9 Δεκεμβρίου 2006: Νάρθηκες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Χεριού:
Γεωργία Πέττα: 210-8239293
Γλυκερία Γουναροπούλου: 210-6448668
Μαρία Σαχά: 210-210-6800175