Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο pdf: www.eeef.gr/images/stories/files/manager/7o σεμινάριο πιστοποίησης BlackRoll_Μαιοις 2016_ostracon-1.pdf