Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το τρίπτυχο της α ανακοίνωσης της Ημερίδας:

www.eeef.gr/images/stories/files/manager/3πτυχο Σπονδυλικής Στήλης.pdf