Το Σάββατο 13/10/2012 - ώρα: 10.00 έως 14.00 & την Κυριακή 14/10/2012 - ώρα 10.00 έως 14.00,

θα πραγματοποιηθεί το επόμενο μάθημα του Τμήματος Χεριού, με θέμα:

"Κακώσεις Περιφερικών Νεύρων".

Το διήμερο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι, Φλέμιγκ 20 (όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΕΕΦ), στον 4ο όροφο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα Πέττα Γεωργία - Πρόεδρος Τμήματος Χεριού- (210-8239293)

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Χεριού