Το Σάββατο 29/9/2012 - ώρα: 10.00 έως 17.00 & την Κυριακή 30/9/2012 - ώρα 09.00 έως 14.00,

θα πραγματοποιηθεί το επόμενο μάθημα του Τμήματος Χεριού, με θέμα:

"Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων άκρας χειρός - Θεωρία και εργαστήριο".

Το διήμερο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι, Φλέμιγκ 20 (όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΕΕΦ), στον 4ο όροφο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι ενότητες και πληροφορίες για την συμμετοχή σε αυτό.

 

 

Εισηγήτρια: Tracy Fairplay (Πρόεδρος της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Θεραπευτών Χεριού).

Ενότητες μαθήματος:

α. Γωνιομέτρηση

β. Οίδημα

γ. Προβλήματα Αισθητικότητας και Δυσκαμψία

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Μέλη τρέχοντος κύκλου του Τμήματος Χεριού :           20 euro

Μέλη παλαιότερων κύκλων του Τμήματος Χεριού:      30 euro

Μη Μέλη Τμήματος Χεριού της ΕΕΕΦ:                           50 euro