Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 & ώρα: 10.00 - 15.00, θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Τμήματος Χεριού, με θέμα: " Το ρευματικό χέρι".

Την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012, την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί η ενότητα με θέμα: " Κακώσεις Τένοντων".

Και τις 2 ημέρες τα μαθήματα θα γίνουν στο Αμφιθέατρο "Παύλος Κονιαλίδης" της ΕΕΧΟΤ, στην οδό Φλέμιγκ 20 Μαρούσι.

Για τη Δ.Ε. του Τμήματος

Η Πρόεδρος            Η Γραμματέας

Γεωργία Πέττα        Μαρία Ανδριοπούλου