Το επόμενο μάθημα του Τμήματος Χεριού της Ε.Ε.Ε.Φ.,  με θέμα:

"Λειτουργική Ανατομική Άκρας Χειρός  - Συνήθης Δυσλειτουργίες",

θα γίνει στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 10.00, στο αμφιθέατρο της ΕΕΧΟΤ "Παύλος Κονιαλίδης", που βρίσκεται στην οδό Φλέμιγκ 20, Μαρούσι (στο ισόγειο των γραφείων της ΕΕΕΦ).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Χεριού