Η Διοικούσα Επιτροπής του Τμήματος Χεριού της Ε.Ε.Ε.Φ. καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση, στις 7 Φεβρουαρίου 2007 & ώρα 18.00, στα γραφεία της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Φλέμιγκ 20, Μαρούσι).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2007, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (τελευταίος όροφος), στην Αθήνα &  ώρα 12.00.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι :

  • Διοικητικός Απολογισμός Τμήματος
  • Οικονομικός Απολογισμός Τμήματος
  • Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
  • Εκλογή Εφορευτική Επιτροπής
  • Εκλογές για την ανάδειξη της νέας Δ.Ε. του Τμήματος
Η Δ.Ε. είναι 5μελής και υποψηφιότητα μπορούν να βάλουν μέλη του τμήματος, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα τουλάχιστον 1 έτος πριν τις εκλογές. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να κατατεθούν στην Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών, την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας (10/2/2007).

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη του Τμήματος που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, τόσο προς την Ε.Ε.Ε.Φ. όσο και προς  το Τμήμα.

Με τιμή

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.             Η Γραμματέας της Δ.Ε.
       Γεωργία Πέττα                Γλυκερία Γουναροπούλου