Στις 8 Φεβρουαρίου 2004 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Εsperia Palace η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΦ.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2003.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ψηφίστηκαν εξαιρετικά σημαντικές προτάσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η αύξηση της συνδρομής προς την ΕΕΕΦ από τα μέλη της στα 50ευρώ, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και του πρώην Προέδρου της ΕΕΕΦ κ. Αλεξανδράτου
  • Αποφασίστηκε η δημιουργία Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικού προκειμένου να καταμεριστούν καλύτερα οι αρμοδιότητες και να ανταπεξέλθουν στον φόρτο εργασίας που παρουσιάζει το περιοδικό, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν Διοικητικοί Απολογισμοί των Δ.Ε. των Τμημάτων της ΕΕΕΦ.

Ακολούθως η εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Βούλγαρη Γεωργία, Δέτσαρη Δέσποινα, και Στάση Σοφία διενήργησε εκλογές, από τις οποίες προέκυψε το νεό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΦ για το έτος 2004, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος : Γιάννης Κατραμπασάς
Πρόεδρος 2003 : Νίκη Βαξάλη
Α' Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Γεωργούδης
Β' Αντιπρόεδρος : Αλέξανδρος Σιδέρης
Γεν. Γραμματέας : Γιάννης Σωτήραλης
Ειδ. Γραμματέας : Παναγιώτης Κοτίτσας
Μέλος : Ελένη Κανελλοπούλου
Μέλος Επαρχίας : Λαμπρινή Κολοβού